Γνώση... Στόχος... Πλάνο...  ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!

- ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΣΕΦΑΑ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ